Menu główne
Kapitał Consulting Sp. z o.o.

Referencje

Nasza firma w dotychczasowym działaniu utrwaliła się klientom jako niezawodny partner w sanacji przedsiębiorstw.

Współpracujemy z:
1. ministerstwami,
2. agendami i agencjami rządowymi,
3. izbami gospodarczymi krajowymi i unijnymi,
4. stowarzyszeniami syndyków i księgowych,
5. sądami KRS-u, cywilnymi i gospodarczymi na terenie wielu województw,
6. kilkoma kancelariami w Warszawie , Krakowie, Poznaniu,
7. kilkoma kancelariami adwokackimi w Słowacji, Rosji, Austrii, Holandii,
8. firmami audytorskimi w Warszawie,
9. z firmami w restrukturyzacji , likwidacji i w upadłości.

Zarządzamy finansami w trudnych warunkach zagrożenia niewypłącalnoscią i niewypłacalności.

Uruchamiając procesy restrukturyzacji i ugody z wierzycielami publiczno-prawnymi i cywilnoprawnymi.

 

Projekt i wykonanie: Grafikstudio © 2008