Menu główne
Kapitał Consulting Sp. z o.o.

Sposoby ratowania z/w upadłości

ImageID=299

Nie zapominajmy, że obecnie restrukturyzacja  jest szansą na ratowanie, na sanację przedsiębiorstwa, jeśli przygotowują ją fachowcy.

Działając jako doradca restrukturyzacyjny/syndyk/mediator/ biegły sądowy/ w kilku sądach okręgowych mamy doświadczenia w profesjonalnym przygotowywaniu wniosków o restrukturyzację i o upadłość z:
- możliwością poprowadzenia działalności gospodarczej,
- możliwością przeprowadzenia układu z wierzycielami,
- możliwością skutecznego przeprowadzenia sanacji przedsiebiorstwa.

Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe najeżone jest wieloma niespodziankami na każdym etapie także w wyniku wejścia przepisów UE w życie gospodarcze Polski.

Proponujemy świadczenie usług doradczych już na etapie przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego .

Jako doświadczeni partnerzy możemy wiele podpowiedzieć, ocenić sytuację pod kątem możliwości i terminów co znakomicie ułatwia proces podejmowania decyzji przez Zarząd.

Możemy też świadczyć pomoc w negocjacjach z wierzycielami i pracownikami. Możemy poprowadzić  przekształcenia kapitałowe, fuzje  w trakcie trwania procesu restrukturyzacyjnego restrukturyzacyjne.

Niewielu jest doradców restrukturyzacyjnych i syndyków, którzy korzystają z własnego doświadczenia ,  z możliwości prawa restrukturyzacyjnego. Niewielu doradców restrukturyzacyjnych dysponuje  doświadczeniem w sanacji przedsiębiorstwa.

Nasz zespół potrafi skutecznie zaprojektować zmiany i poprowadzić je  co prowadziło do uratowania przedsiebiorstwa wraz z rynkiem zbytu, z majątkiem i pracownikami. 

Z doświadczenia wiemy, że przedsiębiorcy i wierzyciele popełniają wiele błędów w przygotowywaniu wniosku restrukturyzacyjnego do Sądu.

Z doradcą można uniknąć  konsekwencji takich jak:

- przedłużający sie proces przygotowawczy co może pozbawić przedsiębiorcę zdolności do zmian , do sanacji,


- ogrom pracy w wyniku ponownego aktualizowania danych finansowych i organizacyjnych w celu ponownego przygotowania układu z wierzycielami , ponownego przygotowania planu restrulkturyzacyjnego,

- powstania wielu kosztów , których można uniknąć ,

- zablokowanie egzekucji  prowadzonych przez komorników,


- możliwość popełnienia kolejnych błędów co do terminów sądowych, które mogą wywrócić cały proc es restrukturyzacji, 


- utratę cennego czasu na przygotowanie planu ratunkowego jakim jest plan restrukturyzacji  dla przedsiębiorstwa,


- utratę wiarygodności i rzetelności pracy Zarządu, jeśli kilkakrotnie składa wniosek o restrukturyzację lub/i upadłość,


- atak komorników, których działanie prowadzi często do likwidacji przedsiebiorstwa i utraty majątków właścicieli.

Nasze wnioski - jeśli przygotowanie jest pod naszym kierownictwem – rozpatrywane są przez Sądy bez uzupełnienia. 

 

Projekt i wykonanie: Grafikstudio © 2008