Menu główne
Kapitał Consulting Sp. z o.o.

Układy z wierzycielami

ImageID=300

Z nami można szybko odrobić stracony czas, jeśli zgłosicie się z problemem.

Dla nas nie ma straconych szans.

Naszym celem jest rozwój firmy klienta, wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Nasza spółka może przygotować właściciela i Zarząd spółki do przeprowadzenia takiego postępowania. Jednocześnie nasza spółka może przygotować analizę ekonomiczną pozwalająca na ocenę skuteczności prowadzenia całej procedury układu i możliwości zatwierdzenia tego układu przez sąd.

Nasze działanie jest niezwykle istotne dla ratowania przedsiębiorstwa, jego klientów, wierzycieli. Jednak największe znaczenie ma dla samego właściciela, który może uchronić się przed skutkami braku zgody na zatwierdzenie układu przez sędziego komisarza i ryzyka handlowego związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w układzie sądowym z wierzycielami.

Często zdarza się, że brak znajomości przepisów i warunków przeprowadzenia układu prowadzi do upadłości likwidacyjnej.

Działając jako syndyk w kilku sądach okręgowych posiadamy uprawnienia do prowadzenia, nadzorowania układów z wierzycielami po wyznaczeniu naszej spółki przez sędziego komisarza, a także przeprowadzenia nadzoru, zarządcy nad postępowaniem naprawczym.

Możemy przeprowadzić sanację przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55 KC, jeśli zostaniemy zaproszeni do współpracy na początku występujących trudności z płynnością finansową przedsiębiorstwa. Możemy uratować majątek, dorobek często wielu lat wytężonej pracy, a także miejsca pracy i rynek, który może być bezpowrotnie utracony, jeśli pominie się ważne aspekty rozwiązań.

Zachęcamy do współpracy w ocenie sytuacji zanim dojdzie do katastrofy, zanim będzie za późno. Często Zarządy i właściciele nie mają świadomości o odpowiedzialności wobec wierzycieli, w tym wobec Skarbu Państwa.

Przedsiębiorcy, Zarządy przedsiębiorstw mogą uratować dorobek, jeśli powierzą ratowanie specjalistom, sprawdzonym praktykom.

Dla nas współpraca z klientem nie kończy się na negocjacjach. Pomagamy rozwiązywać problemy i odnosić sukcesy.

 

Projekt i wykonanie: Grafikstudio © 2008