Menu główne
Kapitał Consulting Sp. z o.o.

Postępowanie naprawcze

ImageID=302

Zachęcamy do konsultacji i rozwiązywania problemów płynności finansowej co może uratować majątek, przedsiębiorstwo, dobre imię właściciela, Prezesa.

Przedsiębiorca by przystąpić do postępowania naprawczego powinien zapoznać się ze wszystkimi okolicznościami wynikającymi z jego zatwierdzenia i wprowadzenia w życie.

Postępowanie naprawcze ma wiele atutów i może uchronić spółkę przed upadłością.

Analiza prawna i ekonomiczna poprowadzenia postępowania naprawczego niesie niewielki koszt w porównaniu z kosztami upadłości i utraty wiarygodności na rynku danej spółki. Wymaga ona chęci do współpracy Zarządu danej spółki, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, otwartości i rzetelności Zarządu w ocenie sytuacji bieżącej.

Analiza i jej wnioski mają większą szansę wspomóc ratowanie przedsiębiorstwa, jeśli uruchomienie tej analizy nastąpi w początkowym okresie zaistniałych problemów z utrzymaniem płynności finansowej.

W dotychczasowej praktyce sądowej postępowań naprawczych okazuje się, że nie są one wykorzystywane. Wynika to głównie z faktu, że składają je przedsiębiorcy będący już trwale niewypłacalnymi, a więc zbyt późno przystępującymi do naprawy sytuacji.

Idea postępowań naprawczych powstała w celu ratowania konkurencyjności przedsiębiorstw polskich na etapie dostosowywania ich działalności do warunków panujących w UE. Postępowania naprawcze mają ścisły związek z programami restrukturyzacyjnymi wynikającymi z ustaw i z udzieleniem pomocy publicznej przedsiębiorstwom o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

Występują jednak również postępowania naprawcze w średnich i małych przedsiębiorstwach, nie korzystających z pomocy publicznej.

Postępowania naprawcze wymagają wiedzy i woli współpracy stron postępowania, a my możemy to ułatwić.

Możemy je przeprowadzić korzystnie dla stron.

Można uratować majątek, rynek pracy, w okręgu, w rejonie, gdzie jest on ważnym elementem polityki regionalnej.

 

Projekt i wykonanie: Grafikstudio © 2008