Menu główne
Kapitał Consulting Sp. z o.o.

Mediacje

ImageID=303

Nasza spółka może poprowadzić mediacje z wierzycielami w zakresie możliwości funkcjonowania w dotychczasowym otoczeniu danego przedsiębiorstwa na zlecenie właściciela, Zarządu w sytuacji pojawienia się problemów natury organizacyjnej, prawnej, finansowej.

Możliwości mediacji zostały ustanowione formalnie w wyniku wejścia w życie zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Mediacje prowadzone przez przedstawicieli naszej spółki uwzględniają wcześniejsze ustalenia z właścicielami lub z Zarządem reprezentującym przedsiębiorcę. Ustalenia pozwalają na określenie celów negocjacji.

Nasza spółka, działając profesjonalnie, przed przystąpieniem do negocjacji przeprowadzi analizę wstępną pozwalająca na ocenę możliwości realizacji przyjętych celów i pozwalającą na ocenę ryzyka zmian w otoczeniu uniemożliwiającym w przyszłości wywiązanie się z założeń przyjętych pomiędzy stronami w trakcie negocjacji.

Przedstawiciele naszej spółki, w zależności od analizowanego problemu, mogą poprowadzić mediacje i zaproponować szereg zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w tym:
- restrukturyzację produktową,
- restrukturyzację organizacyjną,
- restrukturyzację wierzytelności cywilnoprawnych,
- restrukturyzację wierzytelności publicznoprawnych,
a także
- zmiany dostępności do informacji i zmiany personalne,
- zmiany systemów wynagradzania.

Mamy praktykę w zarządzaniu zmianami w przedsiębiorstwach.

Uważamy, że:
1. Zewnętrzni specjaliści zapewniają większą skuteczność w przeprowadzeniu zmian.
2. Zewnętrzni specjaliści mając chłodne spojrzenie na dotychczasowe zjawiska oraz na symptomy trudności finansowych i organizacyjnych mogą zaproponować racjonalne, niezależne od narosłych przyzwyczajeń rozwiązania.
3. Zewnętrzni specjaliści szybciej mogą przekonać strony uczestniczące w rozwiązywaniu problemu do zmian.

Spróbujcie mediacji z nami.

Prowadziliśmy też mediacje ze związkami zawodowymi.

 

Projekt i wykonanie: Grafikstudio © 2008