Menu główne
Kapitał Consulting Sp. z o.o.

Płace i ZUS

ImageID=308

Outsourcing usług związanych z wypłacanym wynagrodzeniem, to odrębna działalność naszej firmy niezależna od usług rachunkowości i zarządzania finansami.
Celem jest zaoszczędzenie czasu i pieniędzy klientowi, zwolnienie klienta z konieczności śledzenia przepisów ZUS i prawa pracy. Spełnienie wymagań urzędów skarbowych, ZUS , rzędów gmin wymaga specjalistycznej wiedzy i znacznego nakładu pracy. Przedsiębiorca może, dzięki nam, skoncentrować się na swoim biznesie.
Oferta skierowana jest do każdego kto zatrudnia pracowników bez względu na ich ilość.
Zlecanie na zewnątrz obsługi płac przez duże firmy zostały dawno przez nie dostrzeżone i dzisiaj prawie 70% z nich korzysta z tej formy outsourcingu. Unikają ten sposób obowiązków, wielu nieporozumień, gdyż wszelkie dane o zmianach zasad wynagradzania lub planowanych zwolnieniach pozostają u nas w tajemnicy do końca.
Zakres naszych usług PŁACE i ZUS to między innymi:
1. obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
2. pełna obsługa dokumentów i składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
3. przygotowywanie ustalonych w umowie raportów miesięcznych,
4. wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji,
5. rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
6. przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
7. przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
8. prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
9. raporty płacowe dla zarządu.
Usługę możemy uzupełnić o kadry, tj.:
1 prowadzenie obowiązkowych akt osobowych pracowników,
2 prowadzenie kart urlopowych,
3 organizacja badań lekarskich,
4 raporty płacowe dla zarządu.
Modyfikujemy zakres usług indywidualnych zależności od indywidualnych potrzeb klienta, który ma poczucie bezpieczeństwa i gwarancję poufności.

 

Projekt i wykonanie: Grafikstudio © 2008