Menu główne
Kapitał Consulting Sp. z o.o.

Analiza prawna układu z wierzycielami

ImageID=315

Pracując dla klientów możemy również bronić ich przed wierzycielami. Możemy przygotować pozasądowe ugody z wierzycielami, a także przygotować układ prowadzący do polubownego rozstrzygnięcia trudnej sytuacji finansowej naszego klienta.

Dotychczas przygotowywaliśmy układy z wierzycielami dla przedsiębiorców, którzy taki wniosek złożyli do Sądu. Skutecznie przeprowadziliśmy przez ryzykowne drogi układów naszych klientów. Dla naszego klienta wprowadzenie pracowników naszego biura do negocjacji, analizy prawnej i ekonomicznej układu, uzgadnianie z wierzycielami korekt w propozycjach układowych miało ogromne znaczenie i oznaczało:
1. sprawniejszy przebieg negocjacji,
2. przystąpienie do układu, kiedy przedsiębiorstwo może jeszcze podjąć się obowiązków układowych bez zbędnej straty czasu i pieniędzy,
3. zajęcie się dłużnika - przedsiębiorcy zarządzaniem i pozyskiwaniem przychodów,
4. skupienie całego niezadowolenia na osobie trzeciej, która nie zna historii i nie potrzebuje jej znać,
5. pozbycie się ryzyka związanego z popełnieniem błędów i złej oceny sytuacji.

Układ może mieć formę ugody z wierzycielami zawieranej przed wnioskami o układ do sądu lub w ramach postępowania naprawczego.

Jesteśmy przygotowani na przeprowadzenie przedsiębiorstwa poprzez zmiany do sukcesu.

Jesteśmy do zarządzania przedsiębiorstwem w okresie zmian i zmianami.

 

Projekt i wykonanie: Grafikstudio © 2008