Menu główne
Kapitał Consulting Sp. z o.o.

Syndyk

ImageID=288

Syndyk jest osobą zaufania publicznego tak jak adwokat, radca prawny.

Syndyk może być świetnym doradcą restrukturyzacyjnym , konsultantem dla przedsiębiorcy naetapie zagrożenia niewypłącalnoscią oraz na etapie  utraty płynności finansowej.

Celem jest ratowania majątku, przedsiębiorstwa i nazwiska właściciela na rynku zarówno polskim jak i międzynarodowym.

W trakcie postępowania upadłościowego syndyk/doradca restrukturyzacyjny ma znacznie szersze obowiązki aniżeli dotychczasowy Zarząd.

Zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest sanacja przedsiębiorstwa zgodnie z  nowym prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Doradca restrukturyzacyjny / syndyk czynności wykonuje wedle swego doświadczenia, umiejętności i ambicji właściciela . Ważne jest aby posiadałą doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw i znała występujące w nim procesy. 

Niesłuszne są obawy o skutki działania doradcy restrukturyzacyjnego/syndyka dla wierzycieli i dla właścicieli.

 Prawo restrukturyzacyjne nadaje doradcy  określone uprawnienia, szersze aniżeli  uprawnienia dotychczasowego zarządu c pozwala  wyprowadzić przedsiębiorstwo z kryzysu.

Doradca restrukturyzacyjny staje się odpowiedzialny jak przedsiębiorca w trudnym okresie restrukturyzacji , naprawy, sanacji przedsiebiorstwa.

Doradcą może zastąpić zarząd, może wspomagać zarząd w zalezności od wybranej formy restrukturyzacji.

 Dopradca w sanacji jest zarządzającym w celu odzyskania dobrej kondycji finansowej przedsiębiorcy lub przedsiebiorstwa.

Przedsiębiorca może z doradcą współpracować , prowadzić konsultacje  celem przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa bez pokrzywdzenia przedsiębiorcy i wierzycieli. 

 

Projekt i wykonanie: Grafikstudio © 2008