Menu główne
Kapitał Consulting Sp. z o.o.

Prawo

ImageID=291

Nasze biuro może wspomagać klientów w szerokim zakresie pomocy prawnej. Najważniejsza jest ocena problemu i oczekiwania klienta.

Gwarantując klientowi poufność informacji, bezpieczeństwo w zakresie porad prawnych na poszczególnych etapach rozwiązywania problemu jesteśmy wiarygodnymi partnerami.

Możemy współpracować:
1. na zlecenie,
2. w ramach umowy ryczałtowej,
3. w zakresie dodatkowej opcji w ramach prowadzenia księgowości przedsiębiorcy.

Funkcjonujemy zarówno dla małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw.

Przeprowadzaliśmy przedsiębiorców przez różne wertepy działalności gospodarczej, przez ugody sądowe i pozasądowe z wierzycielami, prowadzenie mediacji z bankami w zakresie sekurytyzacji długu, przygotowywanie aspektów prawnych zmian w formie funkcjonowania przedsiębiorcy, wielostronne cesje wierzytelności, zamianę wierzytelności na kapitał, organizację przetargów.

Przetargów ramach zlecenia zajmujemy się też sprawami interpretacji aktów prawnych unii europejskiej, w tym spraw proceduralnych i procesowych w krajach UE.

 

Projekt i wykonanie: Grafikstudio © 2008