Plan rozwoju

Zatrudniając osoby kreatywne dbamy o ich rozwój zawodowy co przekłada się na jakość świadczonych usług, jakość prawnej obsługi klienta.

Planujemy:
1. przeprowadzać fuzję i podziały spółek na zlecenie klienta,
2. zarządzać przedsiębiorstwami na zlecenie klienta,
3. restrukturyzować przedsiębiorstwa wg. uzgodnień z klientem,
4. świadczyć pomoc prawną w zakupie i sprzedaży przedsiębiorstw,
5. prowadzić kontrole finansowe na zlecenie,
6. inwentaryzacje na zlecenia,
7. przeprowadzać zmiany organizacji w spółkach, przedsiębiorstwach, w tym zmiany struktury organizacyjnej,
8. wdrażanie programów informatycznych - na zlecenie klienta,
9. archiwizowanie dokumentów – na zlecenie klienta,
10. pomoc firmom zagranicznym w pozyskiwaniu współpracowników, partnerów w Polsce.